#

Vizyonumuz ve Misyonumuz

HEMATOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Vizyonumuz

Ülkemizi hematoloji alanında klinik araştırmalarda ilk 5 ülke arasına sokabilmek, uluslararası düzeyde kabul gören araştırma öncelikli hematoloji merkezleri oluşumuna katkı sağlamaktır.

HEAD-Vizyon

Misyonumuz

Ülkemizde, hematoloji uzmanlık öğrencileri ve genç hematologlar başta olmak üzere hematoloji ile ilgili hekim ve hekim dışı personelin bilim insanı olarak yetişmeleri için gerekli eğitime katkı vermek; ulusal ve uluslararası klinik araştırmaların ülkemizde arttırılarak Dünya ölçeğinde olması gereken düzeye yükseltilmesini sağlamak; kongre, sempozyum, kurs gibi organizasyonlar düzenleyerek araştırmacıların bilimsel çalışmalarını sunup tartışacağı, bilimsel araştırma yapmaya yönelik eğitim faaliyetlerini gerçekleştirebileceği platformlar oluşturmak, ilaç klinik çalışmaları için gerekli alt yapı ve organizasyonların oluşturulması için ilgili merkezlere destek olmak; genç hematologların yurt içi ve yurt dışı gelişmiş merkezlerde eğitim almaları ve deneyim kazanabilmeleri için destek olmak; çok merkezli çalışmalar yapabilmek için merkezler arasında iş birliği geliştirilmesine katkı vermek; hematoloji alanında Ülkemize katma değer sağlamaktır.

HEAD-Misyon