#

Online Toplantılar

ONLINE TOPLANTILAR

Tanıdan Tedaviye Polisitemia Vera

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 5 Ekim 2021

Saat: 20:00-21:00

 Polisitemi Vera'da Tedavi Hedefleri ve Türkiye'de Hidroksiüre Kullanımı

Sinusoidal Obstruksiyon Sendromuna Yaklaşım

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 23 Eylül 2021

Saat: 20:00-21:00

Sinusoidal Obstruksiyon Sendromuna Yaklaşım

ALL Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 9 Eylül 2021

Saat: 20:00-21:00

ALL Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

KML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 2 Eylül 2021

Saat: 20:00-21:00

KML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Hemofili A Tedavisindeki Önemli Noktalar Nelerdir?

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 29 Temmuz 2021

Saat: 20:00-21:00

Hemofili A Tedavisindeki Önemli Noktalar Nelerdir?

KML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 22 Haziran 2021

Saat: 20:00-21:00

KML'de Güncel Tedavi Yaklaşımı

Multiple Myeloma’da İmidlerin Yeri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 2 Haziran 2021

Saat: 20:00-21:00


Hasta Kan Yönetimi

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Dicle İskender

Tarih: 1 Haziran 2021

Saat: 20:00-21:00


KML Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 27 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00


Olgularla Relaps Refrakter T Hücreli Lenfomalarda Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 20 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00

Kök Hücre Mobilizasyonunda Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Mobilizasyonunda Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 18 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00

Olgularla Relaps Refrakter T Hücreli Lenfomalarda Güncel Yaklaşımlar

Kök Hücre Mobilizasyonunda Güncel Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 18 Mayıs 2021

Saat: 20:00-21:00

Olgularla Relaps Refrakter T Hücreli Lenfomalarda Güncel Yaklaşımlar

Akkiz Aplastik Anemide İmmünsupresif Tedaviler

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 22 Nisan 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Akkiz Aplastik Anemide İmmünsupresif Tedaviler

Hematoloji Hastalarında Demir Yükü Tedavisi

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt

Konuşmacı: Doç. Dr. İlhami Berber

Tarih: 13 Nisan 2021

Saat: 20:00-21:30

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Hematoloji Hastalarında Demir Yükü Tedavisi

Hematolojik Hematolojik Maligniteli Hastalarda Güvenli Antifungal Kullanımı

Moderatör: Prof. Dr. Mustafa Ertek

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Konuşmacı: Uzm. Dr. Sabahat Çeken

Tarih: 8 Nisan 2021

Saat: 20:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Hematolojik Hematolojik Maligniteli Hastalarda Güvenli Antifungal Kullanımı

Agresif Vakalarda Proteazom İnhibitörleri Etkinliği Vaka Toplantısı

Tarih: 24 Mart 2021

Saat: 20:00–20:15

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Saat: 20:15–20:35

Konu: Agresif Vakalarda Proteazom İnhibitörleri Etkinliği

Konuşmacı: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Saat: 20:35–20:55

Konu: Gerçek Yaşam Verisi Sunumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Saat: 20:55-21:10

Konu: Olgu sunumu

Konuşmacı: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Saat: 21:10 – 21:30

Soru & Cevap, Kapanış

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Agresif Vakalarda Proteazom İnhibitörleri Etkinliği  Vaka toplantısı

Akademik Yazma Ve Sosyal Bağlamda İngilizce Medikal İletişim Becerileri Semineri

Tarih: 19 – 20 – 21 MART 2021

Deneysel ş | Medikal İngilizce x

Konu: Yaşadığımız Pandemi Döneminde Çevrimiçi Toplantı Ya Da Kongrelerde Kullanılan İngilizce Sözcük Ve Kalıp Bilgisi, Hematoloji Alanına Özgü Temel Sözcüklerle İlgili Telaffuz Alıştırmaları

Tarih: 19 Mart / Cuma

Saat: 13:30 - 17:00

Konu: Bilimsel Platformlarda Kullanılan Tartışma Ve Düşünceyi Aktarma İfadeleri, Formal Ve İnformal Yazılı İletişimde Yararlanılan Kalıplar, Hematoloji Alanına Özgü Temel Sözcüklerle İlgili Telaffuz Alıştırmaları

Tarih: 20 Mart / Cumartesi

Saat: 13:30 - 17:00

Konu: Genel Anlamda İngilizce Tıbbi Bir Makale Yazılırken Kullanılması Gereken Formal Kalıplar Ve Kurallar, Hematoloji Alanına Özgü Temel Sözcüklerle İlgili Telaffuz Alıştırmaları

Tarih: 21 Mart / Pazar

Saat: 13:30 - 17:00

Eğitim Zoom Platformu Üzerinden Yapılacaktır.

AKADEMİK YAZMA VE SOSYAL BAĞLAMDA İNGİLİZCE MEDİKAL İLETİŞİM BECERİLERİ SEMİNERİ

Akut Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Tarih: 18 Mart 2021

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konu: Akut Myeloid Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Saat: 20:00-20:30

Konu: Akut Lenfositik Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Saat: 20:30-21:00

Konu: Akut Lösemilerde Güncel Tedavi Protokollerinin Başarı Oranları

Konuşmacı: Prof. Dr. Düzgün Özatlı

Saat: 21:00-21:30

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Akut Lösemilerde Pürin Analoğu Kullanımı

Etkili Antifungal Profilaksisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahan Uncu Ulu

Tarih: 11 Mart 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Hematolojik Malignitelerde Demir Şelasyonu

Hematolojik Malignitelerde Antifungal Profilaksiler

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahan Uncu Ulu

Tarih: 18 Şubat 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Hematolojik Malignitelerde Demir Şelasyonu

Hematolojik Malignitelerde Demir Şelasyonu

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Doç. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 09 Şubat 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Hematolojik Malignitelerde Demir Şelasyonu

Relaps Refrakter Multipl Miyelom’da Gerçek Yaşam Tecrübeleri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Uzm. Dr. Dicle İskender

Tarih: 07 Ocak 2021

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/480284733

Sekonder İmmün Yetmezlikte İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

Multipl Myelomda IV Proteozom İnhibitörlerinin Yeri

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Uzm. Dr. Bahar Uncu Ulu

Tarih: 19 Aralık 2020/SALI

Saat: 20:00-21:00

Toplantı Linki: https://global.gotomeeting.com/join/771944397

Sekonder İmmün Yetmezlikte İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

Covid-19 Döneminde Hodgkin Lenfoma İdame Tedavisi Kime ?, Ne Zaman?, Ne Kadar Süre ?

Moderatör: Doç. Dr. Mehmet Sinan Dal

Konuşmacı: Doç. Dr. Bahar Uncu UlU

Tarih: 24 Kasım 2020/SALI

Multipl Myelomda IV Proteozom İnhibitörlerinin Yeri

Covid-19 Döneminde Relaps/Refrakter Multiple Miyelomda Protezeom İnhibitörlerinin Yeri

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Uzm. Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Tarih: 10 Kasım 2020/SALI

Sekonder İmmün Yetmezlikte İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

Sekonder İmmün Yetmezlikte İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

Moderatör: Prof. Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu

Tarih: 25 Ağustos 2020/SALI

Sekonder İmmün Yetmezlikte İntravenöz İmmünglobulin Tedavisi

Akım Sitometrisi ile Minimal Rezidüel Hastalık (MRD) Analizi

Moderatör: Prof. Dr. Fevzi Altuntaş

Konuşmacı: Uzm. Dr. Nurgül Özcan

Konuşmacı: Prof. Dr. Burhan Turgut

Konuşmacı: Beckman Coulter Ürün Uzmanı Gülhis Akar

Tarih: 4 Ağustos 2020/SALI

Akım Sitometrisiile Minimal Rezidüel Hastalık (MRD) Analizi