#

Duyuru

HEMATOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Duyuru

Duyuru Tarihi: 15.03.2021

Tüzüğümüzün 7. maddesi gereğince 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı. 31.03.2021 günü saat 19.00’ da Türkocağı Cd. Oğuzlar Mh. No::48/7 Çankaya/Ankara adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Türkocağı Cd. Oğuzlar Mh. No:48/7 Çankaya/Ankara adresinde 14.04.2021 günü saat 19.00’ da çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir. Olağan Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyurulur.


GÜNDEM :
1. Yoklama, Genel Kurul Açılışı ,
2. Başkanlık Divanı Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
4. 2018-2019-2020 yıllarına ait Dernek Raporları , Yönetim Kurulu Faaliyet raporları ile Gelir Giderlerinin müzakere edilmesi ve Oya Sunulması
5. 2018-2019-2020 yıllarına ait Dernek Denetçi Raporunun Görüşülmesi ve Oya Sunulması
6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun Ayrı Ayrı İbrası
7. 2021-2022 yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi ve Oya Sunulması
8. 2021-2022 yılı Tahmini Bütçesinin Tetkiki ile kullanımı hususunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin oya sunulması
9. Seçimler
a. Yönetim Kurulu 7 asıl 5 yedek üye
b. Denetim Kurulu 3 asıl 3 yedek üye
10. Dilek ve temenniler
11. Kapanış