#

Duyuru

HEMATOLOJİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Duyuru

Duyuru Tarihi: 16.09.2022

Tüzüğümüzün 7. maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03/10/2022 tarihinde saat 16.00 da Mustafa Kemal Mahallesi 2124 cadde 19/2 adresinde yapılacaktır.

Genel Kurulumuzun ilk toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 15/10/2022 günü saat 16:00’ da aynı adreste çoğunluk aranmaksızın toplantı gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Üyelerine ve ilgili makamlara duyuru yapılmasına ve olağanüstü Genel Kurul Toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddeleri doğrultusunda gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
GÜNDEM :
1. Yoklama, Dernek Genel Kurul Açılışı
2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
3. Divan Heyeti Seçimi ve Divan Heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
4. Seçimler,
5. Dilek ve temenniler,
6. Kapanış